Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2006: Eeuwige haat: Rome en Carthago

pag. 17 - Hamilcars wrok 21.1.5-2.2

Het verlies van Sicilië en Sardinië zat de man van geweldige fierheid dwars; [hij vond] namelijk dat zowel Sicilië door te snel wanhopen aan de situatie was afgestaan als Sardinië tijdens de opstand in Afrika door bedrog van de Romei-nen, nadat ze bovendien ook een schatting hadden opgelegd, was ingepikt. Door deze zorgen gekweld gedroeg hij zich zó in de oorlog in Afrika, die plaats-
20 vond meteen na de recente vrede met Rome, gedurende vijf jaar, vervolgens zó door in negen jaar in Spanje de Punische heerschappij uit te breiden, dat het duidelijk was dat hij (in zijn geest) zon op een grotere oorlog dan die hij voerde en dat, als hij langer had geleefd, de Puniërs onder leiding van Hamilcar het gewapend conflict naar Italië zouden hebben gebracht, dat ze onder aanvoering van Hannibal [naar Italië] hebben gebracht.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.098

Nieuw afgelopen maand: 8

Gewijzigd afgelopen maand: 17