Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2012: Livius

4 (Voorwoord), tekst C: De geschieenis leert de mensen hoe te handelen (10-12)

Dit is vooral bij de kennis van de geschiedenis dat nuttige en vruchtbare, dat je de lessen van ieder voorbeeld, geplaatst op een schitterend gedenkteken, aanschouwt; daarvan moet je voor jezelf en je staat dat kiezen om na tevolgen, daarvan moet je het schandelijke in opzet, het schandelijke in resultaat kiezen om te vermijden. Overigens of de liefde voor de op mij genomen taak of geen enkele staat was ooit noch groter noch rechtschapener noch rijker aan goede voorbeelden, noch was er enige maatschappij waarin zo laat hebzucht en zucht naar weelde zijn binnengedrongen, noch waar zo'n grote achting en zo lange tijd voor eenvoud en spaarzaamheid. Want hoe minder bezittingen, des te minder was er begeerte: onlangs veroorzaakte rijkdom begeerte en overvloedige genoegens (veroorzaakten) het verlangen zichzelf en alles te gronde te richten.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.700

Nieuw afgelopen maand: 25

Gewijzigd afgelopen maand: 29