Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 14, oefening 114

1) Uw echtgenote heeft het gouden schaap overhandigd.
2) Wij probeerden jullie ruzie met hulp van de goden bij te leggen.
3) Wat heeft een herder in zijn schaapskudde gevonden?
4) Jullie werden over ons koningschap geraadpleegd; jullie hebben mijn trouweloze broer uit de stad verjaagd.
5) Men vond het gouden schaap een symbool van koninklijk gezag; daarom zal het een zeer ellendige ruzie veroorzaken.
6) De echtgenote van de broer werd verleid en de vrouw gehoorzaamde aan de zeer schandelijke raadgeving.
7) Jij bezat een zeer mooi schaap, maar de goden zullen de zeer schandelijke diefstal openbaar maken.
8) De orakelspreuk beviel de dief, maar na de dag van de ruzie zal de zon uit het westen opkomen.
9) Ik heb het gouden schaap niet meer in mijn huis aangetroffen, maar het wordt door mijn valse broer te voorschijn gehaald.
10) Zon, gij werd getroffen door de broederruzie; daarom hebt gij uw baan aangepast.

Juv. Sat. 4.8
Nemo malus felix : Niemand, die slecht is, is gelukkig

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 2

Gewijzigd afgelopen maand: 6