Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 20, oefening 138

de modus irrealis in hoofdzin en conditionele bijzin
(het gaat hier dus om voorwaarden die in strijd met de werkelijkheid zijn)
voor het heden : coniunctivus imperfecti
voor het verleden: coniunctivus plusquamperfecti

In de oefening staan alleen voorbeelden voor het heden (in het imperfectum van de coniunctivus dus!)

1 Si fortis eris, laudaberis. Als je dapper bent (zal zijn), zal je geprezen worden / zal men je prijzen.
2 Fortis esses; tum laudareris. Was jij maar dapper; dan zou jij geprezen worden /dan werd jij geprezen / dan prees men jou.
3 Si fortes essetis, laudaremini. Als jullie dapper waren, zouden jullie geprezen worden / zou men jullie prijzen.
4 Mater viveret; tunc adesset. Leefde moeder maar; dan zou ze helpen.
5 Si mater viveret, adesset. Als moeder leefde, zou ze helpen.
6 Mitteremur; tunc abiremus. Werden wij maar gezonden; dan zouden we vertrekken / dan vertrokken we.
7 Si mitteremur, abiremus. Als wij gezonden werden, zouden we vertrekken.
8 Moneretis eos; tunc parerent. Waarschuwden jullie hen maar; dan zouden ze gehoorzamen.
9 Si monerent me, parerem. Als ze mij waarschuwden, zou ik gehoorzamen.
10 Pater domi non est; domi esset. Vader is niet thuis; was hij maar thuis.
11 Innocentes essetis; tum non puniremini. Waren jullie maar onschuldig; dan zouden jullie niet gestraft worden.
12 Si celeres essent, vincerent. Als zij snel waren, zouden zij overwinnen.
13 Nauta abest; aliter caperetur. De zeeman is afwezig; anders zou hij gegrepen worden.
14 Si adesses, capereris. Als je zou helpen, zou je gepakt worden.
15 Dux abest; aliter vinceremus. De aanvoerder ontbreekt; anders zouden wij overwinnen.
16 Nisi dux adesset, milites vincerentur. Als de aanvoerder er niet bij was, zouden de soldaten overwonnen worden.
17 Fortes este; tum sine periculo eritis. Wees dapper; dan zullen jullie geen gevaar lopen.
18 Si abires, sine periculo esses. Als u vertrok, zou u buiten gevaar zijn.
19 Permitteres; tum rediremus. Stond u het maar toe; dan keerden wij terug.
20 Sit venia verbo. Laat er met één woord vergiffenis zijn.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 2

Gewijzigd afgelopen maand: 6