Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 35, oefening 204: De terugkeer van Agamemnon

Toen Cassandra, die zieneres die altijd door allen genegeerd werd, na de inname van Troje aan Agamemnon gegeven was, keerde de koning met de zijnen naar huis terug. In Mycene treurde Clytaemnestra, de echtgenote van Agamemnon, echter nog steeds, omdat haar dochter Iphigenia weggeleid en gedood was. Zij koesterde tegen de vader een heilloze woede en zei bij zichzelf: “Ik ben van plan om eigenhandig de moord op mijn dochter te wreken door moord op haar vader.”
Maar er leefde een andere man die Agamemnon bitter haatte: Aegisthus herinnerde zich immers dat zijn kleine broertjes door de vader van Agamemnon gedood waren en zijn eigen vader Thyestes door Agamemnon zelf. Hij ging naar Clytaemnestra toe en beloofde haar zijn hulp: beiden hadden het voornemen om de gehate bevelvoerder te straffen. Vervolgens verbleef Aegisthus in het paleis alsof hij de echtgenoot van Clytaemnestra was en koning van Mycene. Heimelijk hebben zij een hinderlaag opgezet, opdat zij beiden tezamen de naar huis komende Agamemnon zouden doden.
Toen dus Agamemnon van plan was om naar huis terug te keren nadat de oorlog goed verlopen was, deed Clytaemnestra of ze zeer verheugd was, om het boos opzet te verdoezelen. Zij beval dat voor de paleispoort een purperen kleed uitgespreid werd – de kleur van majesteitelijkheid en bloed! Om de koning te verwelkomen schreed de koningin zelf uit hun verblijf naar voren. Zelfs Cassandra nodigde zij uit om binnen te komen. Maar omdat die het noodlot kende, wilde zij niet binnentreden.
De koning wendde zich tot de voorvaderlijke penaten en ging vervolgens aanliggen. Door de hele familie werd hij geprezen, toen Aegisthus plotseling een kleed als een net over zijn hoofd heen gooide. Zijn echtgenote haalde een bijl tevoorschijn en spleet daarmee het hoofd van haar man. Cassandra wist dat ook voor haarzelf de dood voorbeschikt was (dat ook haar laatste uur geslagen had). Daarom ging zij nu het paleis in en werd door dezelfde lieden doodgeslagen.
Na de gepleegde moordpartij heeft Electra, de dochter van Agamemnon, diens enige zoon Orestes aan een zeer betrouwbare dienaar gegeven om hem naar Strophius te brengen, de koning van Phocis.
Tegen hun wil hebben allen Aegisthus en Clytaemnestra, terwijl zij regeerden, gehoorzaamd. Alleen Electra bleef trouw aan haar dode vader, erop hopend dat Orestes zou terugkeren om haar vader te wreken.

Corruptio optimi pessima. Bederf van het allerbeste is het allerslechtste

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 2

Gewijzigd afgelopen maand: 6