Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1 nieuwe druk

Hoofdstuk 17, tekst A: taaloefeningen

A 1. gen.mnl/vrl/onz. ev
2. nom.mnl.ev
nom/acc.onz.ev
3. nom.vrl.mv
4. dat.mnl/vrl/onz.ev
5. nom/abl.vrl.ev
nom/acc.onz.mv
6. abl.mnl/onz.ev
7. dat/abl.mnl/vrl/onz.mv
8. gen.vrl.mv

B 1. De vijanden spaarden hem
2. Hij hield van haar/ hij heeft van haar gehouden <----
3. Ik verschafte een voorbeeld aan hen
4. Wij vreesden hun woorden niet / wij vreesden de woorden van hen niet.
5. Vergeef hen!
6. De liefde voor/van die echtgenote is groot
7. Dezelfde man is goed
8. zij leerde deze goede eigenschappen
9. Hij zei alles hetzelfde

C 1. gen.ev - zijn vrouw
2. nom.mv - deze nachten
3. dat.ev - aan die weg
4. abl.ev - op deze wijze
5. dat.mv - voor deze soldaten
abl.mv - met deze soldaten
6. gen.ev (mnl) - van deze stoet
gen.ev (onz) - van deze kolonne
7. dat.ev - aan dezelfde gewoonte
8. nom.mv - Zijn kinderen
9. nom.ev - die vriendschap
abl.ev - met deze vriendschap
10. gen. mv - dezelfde manieren
11.. acc.ev - dezelfde gelegenheid


D 1. De goede eigenschappen van dezelfde vrouw waren zo beroemd, dat de Romeinen haar beschouwden als een godin.
2. Deze vriendin vertelde dat Cornelia meer hield van het vaderland dan van haar eigen zonen.
3. Hoewel veel kinderen van Cornelia dood waren, zorgde zij er altijd voor dat zij haar verdriet niet toonde.
4. Cornelia leefde op deze wijze, opdat de hele burgerij haar levenswijze prees.
5. Deze moeders wachtten af, totdat hun kinderen thuis kwamen.
6. Jullie kunnen niet hetzelfde maken, tenzij deze mannen jullie helpen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.513

Nieuw afgelopen maand: 14

Gewijzigd afgelopen maand: 34