Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1 nieuwe druk

Hoofdstuk 7, tekst B: Rome overwint

Dan gaan de drielingen meteen vechten en kijk... De Horatiërs verwonden alle Curiatiërs, maar zij lachen en ze doden twee Horatiërs. De derde Horatiër roept nu: Jullie doden mijn broers en lachen, maar ik dood jullie! De Curatiërs antwoorden: Je raaskalt, je moet vechten, wij wachten op jou. Maar de Romein vecht niet... Maar vlucht, hij rent! Nu achtervolgen de dappere Curatiërs hem, de een achter de ander aan, maar met grote tussenruimte. Kijk, nu zit de eerste Curiatiër de Horatiër op de hielen... Doodt hij hem? Helemaal niet... Plotseling keert de Horatiër zich om en doodt onverwacht de Albaan. De tweede Curiatiër komt te hulp, en weer vlucht de Horatiër. De Curiatiër zit hem roekeloos op de hielen. Kijk! Dezelfde list... De Horatiër doodt hem ook. De derde Curiatiër is afgemat en hij huilt om zijn dode broers. Tenslotte doodt de Horatiër hem zonder gevecht. Rome overwint!