Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1 nieuwe druk

Hoofdstuk 9, tekst b: grammatica

1. hostium, cupidi, pugnae
2. acc mv homo lijdend voorwerp
gen ev libertas possessivus
acc ev me lijdend voorwerp
gen mv timor qualitatis
acc mv hostis lijdend voorwerp
acc ev fluvius lijdend voorwerp