Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2 nieuwe druk

Hoofdstuk 19, tekst C

Nadat die nederlaag bericht was, riep Caesar zeer boos uit: 'Ik word toch niet door die misdadige Eburonen overwonnen? Dit kan niet verdragen worden! Voor de misdaad, die door deze begaan is, is het nodig dat deze gehele staat vernietigd wordt.' Eerst zijn door Caesar de bodes naar de aangrenzende staten gestuurd. Door hen zijn alle volkeren van de Galliers opgeroepen, om de Eburonen te plunderen. Caesar deed dit, omdat het leven van de Galliërs liever in gevaar werd gebracht dan het leven van de Romeinse soldaat. Toen dit was bericht, kwam van alle kanten een groot aantal Galliers meteen samen. Daarna werden alle gebieden van de Eburonen geplunderd. Over de Rijn is ook bij de Germanen het gerucht overgebracht dat de Eburonen werden geplunderd en allen tot buit opgeroepen werd. Zij staken de Rijn over met schepen en vlotten. Door hen is het vee geroofd, waarnaar de Barbaren het meest begerig zijn. Daarna stuurde Caesar een groot aantal ruiters naar alle gebieden van de Eburonen. Alle dorpen, alle boerderijen werden in brand gestoken, het vee werd gedood, buit werd uit alle plaatsen meegevoerd en al het graan werd door een grote menigte lastdieren en mensen opgegeten. Op deze manier onderwierp Caesar de Eburonen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.513

Nieuw afgelopen maand: 14

Gewijzigd afgelopen maand: 34