Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2 nieuwe druk

Hoofdstuk 25, tekst B: De brand van Rome

Er volgde een zwaardere en gruwelijkere ramp dan alle, die de stad waren overkomen door vurig geweld.. Sommige schrijvers hebben overgeleverd dat de brand is bevolen door Nero, omdat hij naar een grotere ruimte voor zijn nieuwe huis verlangde.
De brand was ontstaan in dat deel van de stad waar de meeste winkels met stoffen waren, die meteen vlam vatten.
Het vuur is door de snelle wind zo snel voortgegaan, dat het alle hulpmiddelen verijdelde. Bovendien werden zij, die het
probeerden te blussen, door de nauwe en bochtige weg belemmerd. Nero is echter niet eerder naar de stad teruggekeerd, dan hij hoorde dat het vuur dichtbij zijn huis was. Voor het dakloze volks stelde hij het Marsveld en zijn eigen park open, en bouwde hij noodhuizen. Ondertussen ging het gerucht in de stad dat Nero, terwijl hij naar dit vuur keek en
zich verheugde over de mooie vlammen, zong over de val van Troje. Pas op de zesde dag is een eind gemaakt aan de brand.
Alleen vier van de veertien wijken waarin Rome was verdeeld bleven ongedeerd.
Behalve een groot aantal flatgebouwen, zijn ook de huizen van vroegere koningen en leiders afgebrand, en de zeer oude tempels
van goden, en al wat gedenkwaardig was.