Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2 nieuwe druk

Hoofdstuk 25, tekst C: De christenen als zondebokken

Velen geloofden weliswaar dat die brand toevallig was ontstaan, maar toch bleef het gerucht dat de brand door Nero was bevolen. Want Nero scheen, zeer begerig naar de grootste roem, een nieuwe stad te willen stichten genaamd "Neropolos". Dus beschuldigde Nero, om het gerucht de kop in te drukken, de Christenen, en trof hen met zeer bijzondere straffen. Zij waren gehaat bij het volk wegens een nieuw geloof. Daarom zijn eerst zij opgepakt, die bekenden dat ze Christenen waren. Daarna werd, op aangifte van hen, een zeer grote menigte schuldig bevonden. Zij kwamen om op de volgende manier. Sommigen, bedekt met huiden van wilde dieren, werden verscheurd door honden, anderen werden gekruisigd, weer anderen werden na zonsondergang als fakkels verbrand. Nero had zijn parken aangeboden voor dit schouwspel. Hoewel de christenen schuldig waren en de zeer wrede straffen hadden verdiend, ontstond er medelijden, omdat zij werden gedood, niet vanwege het algemeen belang, maar voor de wreedheid van één.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.513

Nieuw afgelopen maand: 14

Gewijzigd afgelopen maand: 34