Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 3

Hoofdstuk 31, toetsblok

Dezelfde Dionysius, over wie we hierboven hebben gesproken, had een zoon met dezelfde naam. Omdat deze een uitzonderlijk wreed mens was, had hij veel vijanden. Toen hij koning was geworden, wilde een zekere Damon, een zeer dappere man, hem doden. Maar hij werd door de bewakers gegrepen en naar de tiran gebracht, die van plan was hem met de dood te straffen. Toen vroeg Damon de tiran, dat het hem geoordloofd zou zijn, voordat hij gestraft werd, aan een zekere man zijn zus ten huwelijk te schenken. En hij beloofde de tiran dat zijn vriend voor hem de dood zou aannemen, als hijzelf op de afgesproken tijd niet aanwezig zou zijn. Dat stond Dionysius toe, hoewel hij zijn betrouwbaarheid weinig waard achtte.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.538

Nieuw afgelopen maand: 14

Gewijzigd afgelopen maand: 12