Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 2

Hoofdstuk 13, oefenblok 3

1. pulsus est
Numitor, de koning van Alba Longa, werd door zijn broer Amulius uit zijn rijk verdreven.
2. remoti et expositi sunt
Spoedig werden de kleinzoons van Numitor door die slechte kerel verwijderd en te vondeling gelegd.
3. inveniti ac servati sunt
Die jongens werden door een wolvin gevonden en gered.
4. abducati et educati sunt
Daarna werden ze door Faustulus weggevoerd/meegenomen en opgevoed.
5. data sunt
Door die herder werden aan de jongens de namen Romulus en Remus gegeven.
6. ducti sunt
Nadat ze lange tijd onder de herders hadden geleefd, werden ze toevallig naar hun grootvader gebracht.
7. occisus (est); redditum est
Toen werd koning Amulius door Romulus en Remus gedood en zijn rijk aan Numitor teruggegeven.
8. conditum est; nominatum est
Daarna werd door de broers een nieuwe stad gesticht, die naar de naam van Romulus "Roma" werd genoemd