Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Onbekend (verhalen)

antigone prologos vers 49-100

ISMENE: Ach zusje bedenk toch dat onze vader gehaat en roemloos gestorven is en dat hij,nadat hij door hemzelf betrapt is van zijn vergrijp,eigenhandig zijn beide ogen uitstak.Vervolgens mishandelde zijn moeder en vrouw,twee woorden voor dezelfde persoon,het leven met gevlochten strop.Ten derde hebben onze twee ongelukkige broers op één dag,door elkaar ongelukkig te doden,hun gemeenschappelijk lot voltrokken.En kijk nu hoe wij hier alleen overblijven,hoe ellendig we zullen omkomen als we tegen de wet in de machtsbesluiten van de heersers overtreden.Je moet bedenken dat wij twee vrouwen zijn,dat wij niet gemaakt zijn om te strijden tegen de mannen en bedenk daarna dat we worden bestuurd door de sterkeren en wij ook wat wat dat betreft moeten luisteren en nog erger dan dat.Omdat ik hiertoe gedwongen word zal ik de machthebber gehoorzamen,terwijl ik vergiffenis vraag aan de doden daar beneden.Het heeft geen zin om zinloze dingen te doen.
ANTIGONE: Ik kan je er niet toe dwingen,als je het al zou willen doen,dan zou jij het niet met plezier met mij willen doen.Weet wat je goed lijkt,ik zal hem begraven.Het is schoon voor mij,na dit gedaan te hebben,te sterven.Ik zal als geliefde naast hem liggen,nadat ik een heilige misdaad heb begaan,want er is meer tijd dat ik die van beneden moet bevallen dan die van hier,daar zal ik altijd liggen.Als dat jou goeddunkt,heb dan maar geen respect voor de dingen die bij de goden geëerd moeten worden.
ISMENE: Ik doe hen geen oneer aan,maar ik ben niet in staat tegen de burgers te handelen
ANTIGONE: Verschuil je daar maar achterIk zal wel gaan om een graf te graven voor onze geliefde broer
ISMENE: Wee mij,ongelukkige,ik ben zo bezorgd om jou
ANTIGONE: Maak je om mij maar geen zorgen,breng jij jouw lot in de juiste positie
ISMENE: Laat het niemand weten,verraad deze daad aan niemand,verberg het tenminste in het geheim
ANTIGONE: Nee,praat erover,ik zal je meer haten als je erover zwijgt,als je dat niet aan iedereen rondbazuint
ISMENE: Je hebt een warm hart voor koele daden
ANTIGONE: Ik weet dat ik beval voor wie ik het meest moet bevallen
ISMENE: Als je het tenminste kunt je want je verlangt het onmogelijke
ANTIGONE: Het zal gedaan zijn als mijn kracht wegvalt
ISMENE: Het past niet het onmogelijke na te jagen
ANTIGONE: Als je dat zal zeggen,zal je door mij gehaat worden en zal je terecht als vijandige bij de doden neerliggen.Maarlaat mij en mijn onbezonnenheid dat verschrikkelijke plan uitvoeren.Ik zal niets zo erg meemaken dan dat ik niet eervol sterf.
ISMENE: Vooruit,ga maar,als dat je goeddunkt,weet wel dat je als een onverstandige te werk gaat,maar dat je door oprecht geliefd bent door je familie