Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Onbekend (verhalen)

Digesta, 21, 1, 14, 4

Evenals stelt men vragen over iemand die in bed plast.
En Pedius zegt
dat iemand daarom niet ongezond is, omdat
die dronken in slaap of
zelfs door luiheid bij het opstaan in bed plast;
Maar indien die het verzamelde vocht niet kan bijhouden door een blaasziekte,
niet omdat die in bed plast, maar
omdat die een blaasziekte heeft,
zegt Pedius dat de koop (van de slaaf) ongedaan gemaakt kan worden.