Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Optio

Hoofdstuk 2: thema 1: Digestia: 1,1,1: De iustitia et iure: p 74

R 1-4a: Van deze studie zijn er 2 categorieën: publiek -en privaatrecht. Publiekrecht is dat wat in verband staat met de Romeinse staat, het privé-recht is dat wat belangrijk is voor het individu. Sommige zijn immers belangrijk voor het publiek, sommige voor het individu.

R 4b-7: publiekrecht heeft te maken met offers, priesters en magistraten. Privé-recht is verdeeld in 3 delen: het is immers afgeleid uit de regels van de natuur of van volkeren of van burgers.

R 8- 11: het natuurrecht is dat wat de natuur aan alle levende wezens leerde, want dat recht is niet eigen aan de menselijke soort, maar aan alle levende wezens op aarde en die in de zee geboren worden, wat gemeenschappelijk is aan de vogels.

R 12-15: hieruit ontstaat de verbintenis tussen man en vrouw, die wij het huwelijk noemen, hieruit worden de kinderen verwekt, van deze opvoeding: wij zien immers dat de overige levende wezens, zelfs de wilde dieren, worden verondersteld ervaring te hebben met het recht.

R 16-18: het volkerenrecht is dat wat gebruikt wordt door de menselijke volkeren. Men kan makkelijk begrijpen dat dit recht afwijkt van het natuurrecht, omdat dat recht voor alle levende wezens gemeenschappelijk is en dit recht alleen aan de mensen onderling.