Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 10 Lysias Eratosthenes 1B: Eufiletos moet de feiten aantonen

Ik meen, mijne heren, dat ik dit moet aantonen, dat Erastosthenes een verhouding had met mijn vrouw en dat hij haar verleidde en dat hij mijn kinderen te schande maakte en mijzelf zwaar beledigde, omdat hij mijn huis binnenging, en dat er tussen mij en hem geen enkele vijandschap bestond behalve deze en dat ik dit niet heb gedaan om geld, opdat ik rijk werd in plaats van arm, noch vanwege enig andere voordeel dan wraak volgens de wetten. Ik zal jullie dus vanag het begin al mijn belevenissen vertellen, niets overslaand, maar de waarheid sprekend: Want ik denk dat alleen redding is voor mij, als ik aan jullie alle gebeurde dingen zal kunnen vertellen.