Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 10 Lysias Eratosthenes 2E: Eufiletos komt achter de waarheid

En nadat ik thuisgekomen was beval ik mijn dienares mij te vergezellen naar de markt, en nadat ik haar naar een vriend had gebracht ze ik dat ik alles had vernomen wat er gebeurd was in mijn huis. ‘Voor jou’ zei ik ‘is het mogelijk te kiezen welke van de twee je wil, of nadat gegeseld te zijn terecht te komen in de molen en nooit op te houden dergelijke rampspoed te doorstaan, of door de volle waarheid te vertellen en niets ergs te ondervinden, maar vergiffenis te krijgen voor je fouten. Lieg niet, maar vertel de volle waarheid. Eerst ontkende ze, en verzocht mij te doen wat ik wilde; want ze wist van niets; toen ik Erasthenos voor haar noemde en zei dat hij degene was die mijn vrouw steeds bezocht schrok zij hevig omdat ze meende dat ik alle dingen te weten was gekomen. En toen, dan nadat ze gevallen was bij mijn knieën en van mij de verzekering had gekregen dat haar geen kwaad zou overkomen, verklapte ze eerst dat hij na de begrafenis naar haar toe was gekomen en daarna dat zij tenslotte tussenpersoon was geworden en dat zij na verloop van tijd overreden werd en ze verklapte op welke wijze ze de bezoekjes toeliet en dat ze op de Tesmoforiën, terwijl ik op de akker was, met zijn moeder naar de tempel was. En zij zette alle overige gebeurtenissen uiteen.
14: En toen door haar alles verteld was zei ik: ‘zorg ervoor dat niemand ook maar deze dingen te weten komt, zo niet dan zal niets van de met mij overeengekomen dingen van kracht zijn. Ik eis dat jij mij deze dingen op heterdaad aantoont, want ik verlang geen woorden maar ik wil dat het feit duidelijk is als het tenminste zo is.’ Zij stemde erin toe deze dingen te doen.