Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 5 Ilias 6D: Achilles geeft toe

Vervolgens antwoordde de op een god gelijkende oude man Priamos: "Doe me niet zitten op een troon, beschermeling van Zeus, zolang Hector onbegraven in je hut ligt, maar geef hem zeer snel vrij, omdat ik hem met mijn eigen ogen zou zien en je zal een grote losprijs ontvangen, die we jou brengen. Mag je ervan genieten en mag je naar je vaderland terugkeren omdat jij mij ten eerste hebt laten leven en mij het daglicht hebt laten zien." Terwijl hij hem somber bekeek, antwoordde de snelvoetige Achilles: "Terg mij niet, oude man, ik heb zelf al beslist Hector vrij te geven aan jou. Als bode kwam mijn moeder Thetis, die mij ter wereld bracht, de dochter van de oude man van de zee, naar mij van bij de god. Ook jou heb ik door in jouw hart, Priamos, het is mijn niet ontgaan dat een van de goden je naar de snelle schepen van de Grieken heeft geleid. Immers geen sterveling, hoe krachtig ook, had het gedurfd naar het leger te komen: immers hij kon niet ongemerkt blijven voor de bewakers en hij kon niet zonder moeite de sluitbalk van onze poorten verschuiven. Daarom, jaag me nu in al mijn smart liever niet op stang, opdat ik jou ook niet, oude man, in de tent zou neersteken, al ben je dan een smekeling en opdat ik de bevelen van Zeus niet zou overtreden." Zo sprak hij: de oude man werd bang en gehoorzaamde zijn woorden. De Pelide sprong zoals een leeuw naar de deur van het huis, maar niet alleen: samen met hem volgden twee dienaars, de held Automedon en Alkimos, die hij het meest eerde van zijn kameraden na Patroclus die gestorven was. Ze maakten de paarden en de muildieren los vanonder het juk en brachten de heraut, met de mooie stem, van de oude man binnen en lieten hem zitten op een kruk. Ze namen de onmetelijke losprijs van de goedgeschaafde wagen in ruil voor Hectors hoofd. Ze lieten twee mantels en een goedgeweven chiton achter om het lijk in te wikkelen en naar huis te brengen. Hij ontbood slavinnen en beval het lijk te wassen en te zalven, nadat ze het ver weg gebracht hadden, zodat Priamos zijn zoon niet zou zien en zijn woede niet zou kunnen bedwingen in zijn bedroefd hart, bij het zien van zijn zoon en hij (Achilles) in woede zou ontsteken en hij hem zou vermoorden en zo de bevelen van Zeus zou overtreden. Toen wasten de slavinnen hem, zalfden hem met olijfolie en trokken hem een mooie mantel en chiton aan. Na hem zelf vastgenomen te hebben, legde Achilles zelf hem op een lijkbaar, samen met hem plaatsten zijn kameraden het lijk op een goedgepolijste wagen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.502

Nieuw afgelopen maand: 14

Gewijzigd afgelopen maand: 34