Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 7 Euripides Medea 5A: Jason neemt afscheid van zijn kinderen

Medea: Oh kinderen, kinderen, (kom) hierheen, verlaat het huis, gaat weg, begroet en spreek tegen je vader, en laat tegelijkertijd varen je vroegere haatgevoelens jegens je vader samen met je moeder: want er is een verzoening voor ons en de woede is verdwenen.
Pakt vast zijn rechterhand, wee mij, hoezeer besef ik nu iets van de slechte dingen/rampen die verborgen zijn. Vooruit kinderen, zullen jullie zo je geliefde arm uitstrekken, terwijl jullie nog lang leven? Ongelukkige ik, hoe moet ik bijna huilen en ben ik vol van angst. Maar tenslotte, nadat ik de ruzie met jullie vader had bijgelegd, vulde ik dit tere gezicht met tranen.
Koor: Ook bij mij welde(n) natte tra(a)n(en) p uit mijn ogen, leed niet groter dan het huidige.
Jason: Ik prijs deze houding van je vrouw, en je houding van zo-even neem ik je niet kwalijk; want het is begrijpelijk dat het vrouwelijk geslacht moeilijk doet tegenover hun echtgenoot, wanneer deze een ander huwelijk erbij neemt. Maar je hart is ten goede gekeerd, en je begreep dan toch eindelijk het zegevierende besluit; dat zijn daden van een verstandige vrouw.
Aan jullie kinderen, verschafte vader niet zonder zorg met behulp van de goden een goede toekomst, want ik meen dat jullie nog een de eerste plaats zullen innemen in dit Corinthische land met jullie broers. Maar jullie moeten eerst groot worden, de rest brengen je vader en wie van e goden goed gezind is tot stand; ik hoop dat ik jullie gezond de voltooiing van de volwassenheid zie bereiken, sterker dan mijn vijanden. Hé jij daar, waarom bevochtig jij je ogen met natte tranen, nadat je hebt afgewend je bleke wang/gezicht? En ontvang je dit woord/deze woorden van mij niet blij?
Medea: Dat is het niet, denkend over deze kinderen.
Jason: Wees nu geruist: want ik zal goede regelingen treffen voor hen.
Medea: Ik zal dat doen: ik al beslist niet twijfelen aan jouw woorden: maar en vrouw is van nature een zwak wezen en tot tranen geneigd.
Jason: Waarom klaag je dan zo erg over/om deze kinderen?