Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 De Magiƫr Smerdis 7G: De dood van Kambyses

De Perzen, toen ze de koning luid zagen jammeren, scheurden allen wat zij aan kleding hadden, dat in stukken en bedienden zich van een overvloedig geweeklaag. Daarna, toen het bot aan koudvuur begon te lijden en het dijbeen zeer snel weggrot was, rukte (dat) Kambyses de zoon van Kyros weg, nadat hij in totaal zeven jaren en vijf maanden koning was geweest en helemaal kinderloos zijnde van mannelijk en van vrouwelijk geslacht. Bij de aanwezige van de Perzen was veel ongeloof heimelijk binnengeslopen dat de magiėrs de macht hadden, maar zij meenden dat Kambyses met kwalijke bedoelingen gezegd had wat hij gezegd had over de dood van Smerdis, opdat heel het Perzische rijk met hem in oorlog verwikkeld zou raken. Zij nu meenden dat Smerdis zoon van Kyros als koning geļnstalleerd was; want ook Prexaspes ontkende nadrukkelijk dat hij Smerdis gedood had; want het was niet veilig voor hem om, nadat Kambyses gestorven was, te zeggen dat hij eigenhandig de zoon van Kyros had omgebracht.