Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 Herodotos 6C: Kambyses doodt zijn broer

Toen nu Smerdis naar de Perzen was weggegaan, zag Kambyses in zijn slaap een zodanig droombeeld; hij droomde dat uit PerziŽ een bode hem kwam berichten dat zittend op de koninklijke troon Smerdis met zijn hoofd de hemel aanraakte. Met het oog daarop -en daar gaat het om wed hij bang om zichzelf, dat zijn broer hem zou doden en zou regeren, en hij zendt Prexapes, die een man was die van de Perzen bij hem het meest betrouwbaar was om hem te doden. Deze reisde landinwaarts naar Sousa en doodde Smerdis, sommigen zeggen na hem op jacht mee naar buiten te hebben genomen, anderen nadat hij (hem) verder had geleid naar de Rode Zee en (daar) had verdronken.