Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 2: boek 2

Hoofdstuk 25, tekst A

Onmiddellijk mengt Hefaistos aarde met water, en legt hierin stem en kracht van een mens en vormt een uiterlijk gelijk aan een kuise maagd/kuis meisje. Rondom haar hoofd legt hij een gouden krans, die hij zelf heeft vervaardigd. En Pallas Athena geeft
5 (aan) haar alle kleding en een mooie sluier en leert haar de taken van een vrouw.
En Afrodite geeft haar hoofd charme en de Chariten leggen gouden (hals)kettingen om haar lichaam. En
Hermes legt leugenachtige woorden en een bedrieglijk karakter
in haar en noemt deze vrouw Pandora:
10 want alle andere Olympische goden geven haar een geschenk.
Deze geschenken, grote rampen voor de mensen, verbergen zij in een pot(doos).
Vervolgens ontbiedt Zeus Hermes, de snelle bode van de goden: ‘Kom, Hermes neem deze vrouw mee terwijl ze de pot(doos) draagt
15 en toon haar als een mooi geschenk aan Epimetheus.’
Maar Epimetheus, de onverstandige broer van
Prometheus, vergeet wat Prometheus tegen hem heeft
gezegd: ‘Epimetheus, aanvaard nooit een geschenk af-
komstig van Zeus; want dit geschenk zal de mensen veel
ellende geven.’ Maar omdat Epimetheus dit vergeet,
20 aanvaardt hij het geschenk. Pandora dus/nu opent met haar handen de pot(doos) en verspreidt het leed onder de mensen. Als enige blijft Elpis (hoop) in de pot(doos) en vliegt niet naar buiten. Maar de andere, talloze rampen zwerven rond bij de mensen. De aarde is immers vol van ellende, en ook de zee is er vol van.
25 Want dag en nacht komen de ziekten (geregeld)
vanzelf, zwijgend, omdat de listige Zeus hun stem heeft weggenomen.