Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 2: boek 2

Hoofdstuk 30, tekst B

Xerxes zond een ruiter als verkenner naar de legerplaats van de Grieken omdat hij wilde weten hoevelen er waren en wat zij deden. Want hij had gehoord dat daar een gering leger was verzameld. Toen de ruiter ernaar toe gereden was, bekeek hij niet de gehele legerplaats
5 - want zij die binnen de muur waren opgesteld kon hij niet zien - maar verkende slechts hen/de soldaten die buiten waren. Toevallig waren er Spartanen buiten opgesteld. Van hen zag hij sommigen (die) (aan het) trainen (waren), en anderen (die) hun haren (aan het) kammen (waren). Toen hij dit aan het bekijken was, verwonderde hij zich en nam het aantal op. Toen hij alles nauwkeurig wist,
10 reed hij in alle rust terug: want niemand achtervolgde
hem. Toen hij teruggekeerd was, zei hij aan Xerxes alles wat hij had gezien. De Spartanen schenen Xerxes toe (werkelijk) belachelijke dingen te doen en hij ontbood Demaratos, een Spartaan, die samen met hem de veldtocht tegen Griekenland ondernam. Toen deze gearriveerd was, vroeg
15 Xerxes hem waarom de Spartanen dat deden. En hij zei: ‘Over deze mannen weet u al veel: want ook eerder hebt u mij gehoord over hen toen wij ons in beweging zetten tegen Griekenland: toen lachte u mij uit. Maar luister toch ook nú naar de waarheid:
die mannen zijn aangekomen om tegen ons te strijden
20 om de toegang (tot de pas), en dat zijn ze aan het voorbereiden/hiervoor maken zij zich gereed.
Zij hebben namelijk deze gewoonte: als zij op het punt staan hun leven te riskeren,
dan versieren zij hun hoofd(en). Weet goed dat als u hen en diegenen die in Sparta zijn achtergebleven overwint, (dan) zal er geen enkel ander volk van mensen zijn dat zich tegen u, koning,
25 zal durven te verzetten. Want nu staat u op het punt te strijden tegen de beste mannen van de Grieken.’ Die woorden/uitspraak scheen Xerxes zeer ongeloofwaardig te zijn.