Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Phoenix > Boek 4

5 Sallustius, tekst: De laatste woorden van Micipsa

De eerste bijeenkomst van de prinsen.

[11] Micipsa stierf weinige dagen later. Nadat ze voor hem, zoals
het normaal is voor een koning, een laatste eer hadden bewezen op
een prachtige wijze, kwamen de jonge koningen samen op 1 plaats om
onder elkaar over alle aangelegenheden te beslissen. Maar Hiempsal,
die uit dezen de jongste was, woest van aard, en reeds van tevoren
neerkijkend op de geringe afkomst van Jugurtha, omdat hij door zijn
afkomst langs moeders zijde de mindere was, nam hij plaats naast
Adherbal aan de rechterkant opdat Jugurtha niet de middelste uit de
drie zou zijn, hetgeen bij de Numidiƫrs als een eer beschouwd
wordt.
Vervolgens is hij, bestookt door zijn broer om respect te tonen
voor zijn leeftijd, met moeite naar de andere kant gebracht.
Toen ze daar veel bespraken over het besturen van het rijk, wierp
Jugurtha ondermeer op dat het nodig was dat alle beslissingen en
besluiten van de laatste 5 jaar nietig verklaard werden: want
Micipsa was gedurende die tijd, afgetakeld door de jaren, slechts
weinig gezond geweest wat zijn geest betrefd.
Toen antwoordde Hiempsal dat hetzelfde hem behaagde: want hij was
binnen de laatste 3 jaar door adoptie tot het koningsschap geraakt.
En dit woord daalde dieper af in het gemoed van Jugurtha dan iemand
had gedacht. Daarom, vanaf dat moment gekweld door woede en vrees,
beraamde hij plannen, bereidde ze voor en was slechts hiermee bezig
namelijk hoe hij Jugurtha met een list te pakken kon krijgen. En
toen deze zaken trager vooruit gingen, en zijn woeste geest niet
bedaarde, besloot hij zijn plan op welke wijze ook te voltooien.