Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Phoenix > Boek 4

Plinius processen tegen de Christenen

PROBLEEMSTELLING

Ik ben gewoon om al mijn twijfels aan jou voor te leggen meester. Want wie kan beter mijn aarzelingen in goede banen leiden of mijn onwetendheid wegnemen? Ik ben nooit aanwezig geweest bij een gerechterlijk onderzoek naar de Christenen: daarom weet ik niet wat en tot hoever men gewoon is te straffen of te onderzoeken. Ik heb zeer veel geaarzeld of leeftijd een bepaald onderscheid moet maken, of mensen, hoe jong ook, hoegenaamd niets van volwassenen mogen verschillen? Moet ik vergiffenis schenken aan berouw of mag het voor hem die tot Christen is gedoopt, geen voordeel bieden dat hij het geloof heeft afgezworen. Moet de naam zelf bestraft worden, ook al is hij vrij van misdaden of moeten de misdaden die samenhangen met de naam bestraft worden.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.513

Nieuw afgelopen maand: 14

Gewijzigd afgelopen maand: 34