Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SQPR > Versie 1

Mandatum XX

Stam
prs of perf

kenletters bind-
vocaal

persoonsuitgang tijd vertaling
1. sta (prs) ba m imp ik stond
2. finiv (pf) - isti pf jij hebt beëindigd/
beëindigde
3. ostend (prs) - o prs ik laat zien
4. claud (prs) - i tis prs jullie sluiten
5. custodi (prs) - tis prs jullie bewaken
6. spectav (pf) - i pf ik heb gekeken/keek

naar
7. vend (prs) eba mus imp wij verkochten
8. retine (prs) - nt prs zij houden vast
9. nuntiav (pf) era m pqp ik had bericht
10. da (prs) - mus prs wij geven
11. orav (pf) - erunt pf zij hebben
gebeden/baden
12. trad (prs) - u nt prs zij overhandigen
13. vita (prs) - t prs hij vermijdt
14. tenu (pf) era t pqp hij had
vastgehouden
15. ger (impf) eba tis impf jullie droegen
16. docu (pf) - istis pf jullie hebben
onderwezen/
onderwezen
17. negav (pf) era nt pqp zij hadden
geweigerd
18. veta (prs) ba s imp jij verbood

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.042

Nieuw afgelopen maand: 18

Gewijzigd afgelopen maand: 19