Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SQPR > Versie 1

Tekst 24: Mandatum XV

1. Na de eerste wedstrijd, die ons zeer was bevallen, hebben wij uren gewacht op het begin van de tweede wedstrijd, waarin slechtere paarden gerend hebben.
2. De rijke matronae, die medelijden bewoog, hebben aan de nederige burgers eten overhandigd, waarvoor aan hen zelf geld ontbrak, en zij kochten voor hun kinderen nieuwe kleding.
3. Gisteren, nadat ik uit het huis ben weggegaan, heb ik voor de burcht een man gezien, van wie ik de naam niet kende, maar die ik wil leren kennen.
4. De man, die ik kort geleden heb gezien, is weliswaar zeer rijk, maar allen menen hem zeer slecht, omdat hij al het geld dat hij bezit door onrecht en listen in bezit heeft gekregen.
5. Het besluit dat jij hebt genomen, nadat het meisje, waar jij zeer van houdt, jou heeft afgewezen, vind ik stom, omdat jij jou zelf kwaad doet, en daarom vraag ik jou een verstandiger besluit te nemen.
6. De zeer grote last, die voor veel te zwaar is, terwijl ik het alleen til, kunnen wij misschien makkelijk gezamenlijk dragen, als een aantal sterke mannen mij hulp verschaft.
7. De vijanden, die de Romeinse aanvoerder na de overwinning had gespaard omdat hij hen medelijden had willen laten zien, hebben zich later in zeer trouwe bondgenoten van het Romeinse volk veranderd.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.042

Nieuw afgelopen maand: 18

Gewijzigd afgelopen maand: 19