Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Studium > Boek 1

14: Het gunstige einde

Alle ouders en familieleden van Quintus verkeren even voor de nacht in zeer grote angst omdat de jongen nog niet in de villa aanwezig is. Een beetje later komt Mannilius naar de villa van Marcus Valerius terug. Wanneer hij binnengaat in het huis van zijn vriend, vraagt Mannilius: 'Is Publius niet bij jullie? Ik verwacht de aankomst van hem reeds lange tijd'. Marcus antwoordt hem: 'Jouw zoon is hier niet aanwezig en mijn Quintus is ook afwezig. Die ook reeds verschillende uren door ons wordt gezocht. Maar niemand van hen kunnen wij voetsporen terugvinden en .'. Plots zwijgt Marcus omdat door de stemmen van de slaven de stilte van de nacht verbroken wordt. Onmiddellijk loopt hij naar het venster en vraagt: 'Wat gebeurt er? Wie roept mij? Is Quintus daar?'. Celer, één van de slaven, antwoordt de heer: 'Niet Quintus zelf maar de hond van Quintus is er'. De hele familie wordt geschokt door de aankomst van de hond en wanneer de hond het huis ingaat ziet iedereen dat de hond een klein deel tunica in zijn mond houdt. Lucius neemt reeds onmiddellijk het kleine deel tunica uit de mond van de hond en vindt daarin één goudstuk. Door deze zaken wordt iedereen die aanwezig is zeer grote verwarring gebracht. Maar na korte tijd beveelt Marcus dat er stilte ontstaat en hij zegt: 'Ik denk dat deze hond door Quintus naar ons wordt gezonden als bode en dat Publius bij hem is en op dit ogenblik is er voor ons wegens de duisternis geen toegang tot het bos. Maar bij het eerste daglicht haasten wij ons samen met de hond en vele trouwe gewapende slaven naar de zone'.
In het midden van de nacht opent Edax, één van de gevangen boeven, zijn ogen. Als hij zijn hand voelt en ook zijn voeten voelt, kan hij zich bewegen. Het geroep wordt aangeheven door de boef: 'Caput, wat gebeurt er? Help mij!, Waar ben je?'. Caput antwoordt met dreigende stem: 'Zwijg idioot. Jij verwaarloost jouw taak met ongeloofelijke lichtzinnigheid en nu begin je te roepen. Wij worden bewaakt door één of 2 Romeinen: één jongen en één jongeman. Wij zijn gevangen. Als wij niet kunnen ontsnappen, overleveren de Romeinse soldaten misschien en wij worden beoordeeld door een Romeinse rechter'. Edax: 'Als mijn handen door jou kunnen verbroken worden, dood ik hier met mijn handen die Romeinen. Bovendien vertrouw ik onze drie bondgenoten: als zij op tijd terugkeren naar ons, worden die Romeinen vermoord zonder enige verdenking door hen. Waar zijn de twee Romeinen?'. Caput: 'Als. als. als hij zelfs onze Jupiter breekt en als de Romeinen zoals jij begint te slapen, kunnen wij wegvluchten! Zwijg idioten! Wanneer noem jij onze bondgenoten? Iedereen kan niet worden zoals jij vertelt.'
Edax: Wanneer hij Publius bemerkt: 'Pas op Romein, ik heb je. Als onze bondgenoten hier terugkeren, word jij door hen vermoord en word jij gedood. Verbreek ons, als jij jouw leven ziet redden.' Publius: 'Ik word toch zeker niet door jou gehad, idioot. Jij kan mij niet bang maken. Als hij beweegt of hij verbreekt zijn boeien, worden jullie onmiddellijk gedood door mij en als jullie bondgenoten terugkeren, zijn jullie onze gijzelaars.
Omstreeks het derde uur van de dag wordt de stilte van het bos verbroken door vele stemmen. Quintus: 'Ik hoor mensen die ons naderen. Voorzichtig misschien zijn het bondgenoten van de boeven'. Publius: 'Ssst! Ik zie tussen de bomen al twee mensen en... ik herken hen! Jouw vader gaat eerst met de hond en achter hem komt mijn vader met vele slaven naar ons!' Quintus rent naar zijn vader, geeft hem vele kussen en vertelt alles. De hele buit wordt door de slaven uit de hut naar de villa gedragen maar Quintus zelf draagt de goudstukken. Wanneer Quintus en Publius na enkele uren naar de villa van Marcus Valérius terugkeren, worden ze gegroet met zeer grootte vreugde door Marcia en alle overigen. De twee rovers worden opgesloten in een kleine stal en Quintus vertelt telkens opnieuw alles van het voorval. Maar Publius kijkt echter naar niemand behalve naar Valeria.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.098

Nieuw afgelopen maand: 8

Gewijzigd afgelopen maand: 17