Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tablinum > Oude Druk

Tekst 3.10: Pleidooi voor een schuldige zoon

De mensen waren bij dat proces geweldig ontroerd. Ze hoorden immers vader Horatius voor zijn zoon pleiten en uitroepen: "Vier kinderen heb ik gehad, burgers. Twee van hen zijn voor het vaderland gestorven, mijn dochter echter is terechtgesteld, maar met recht en rede terechtgesteld, want vijanden mogen niet beweend worden. Beroof mij nu alstublieft ook niet van de laatste van mijn kinderen." En terwijl hij de wapens van de Curiatii toonde, sprak hij: "Hem, burgers, die jullie als overwinnaar en met deze wapenbuit getooid de stad hebben zien binnenkomen, zullen jullie diezelfde onder zweepslagen kunnen zien sterven? Vooruit lictor, boei de handen die aan het Romeinse volk het oppergezag hebben gegeven; vooruit, maak met zweepslagen je bevrijder af. Maar wees ervan overtuigd dat zijn heldendaden voor altijd die terechtstelling zullen veroordelen." Het volk kon de tranen van de vader niet verdragen: het sprak de zoon vrij eerder omwille van zijn moed dan volgen recht en wet.