Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 22

1. In de zomer zijn de dagen langer dan in de winter, maar de nachten korter.
2. Boeren zijn meestal armer dan handelaren, maar het volk van de grote steden is het armste.
3. Het werk zal moeilijker zijn dan je meent.
4. Gelukkiger dan wij zal niemand kunnen zijn.
5. De hulp van machtiger mannen zal niet kunnen worden ingeroepen.
6. De weg naar de zee is zeer lang. Voor de avond zullen wij niet bij de kust aankomen.
7. Op één dag is de zeer bloeiende stad door de vijand verwoest.
8. De nacht is te donker; wij zullen thuisblijven.
9. De tocht was voor de vermoeide mensen te lang.
10. Tenzij onze schepen sneller zullen zijn dan die van de piraten, zullen wij hen niet overwinnen.
11. Marcus en Lucius zijn broers; Marcus is rijker, maar Lucius gelukkiger.
12. Zij zullen hun vrijheid met standvastiger moed verdedigen dan jullie denken.
13. De gedichten van Ovidius zijn voor jullie nog te moeilijk, jongens.
14. De aanvoerder van de vijand is bekwamer in de oorlog dan onze consul.
15. De zee is te ruw, wij zullen vandaag niet uitvaren.
16. Zonder zijn hulp zullen jullie niets gedaan krijgen. Want jullie zullen in de stad vergeefs naar een machtiger man dan hij zoeken.
17. Consulteer een bekwamer man dan mij. Ik kan je niet helpen.
18. Zijn liefde voor glorie is heviger dan jij meent.
19. Draag de zaak op aan een verstandiger man dan je broer; je broer is immers nogal onbekwaam.
20. Oudere monumenten zullen jullie hier niet vinden.
21. Er zullen minder mensen komen dan er uitgenodigd zijn.
22. Kennen jullie een stad mooier en machtiger dan Rome?