Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 58: oef. 71

1. Vaak gebeurt het, dat wij door de aanblik der dingen worden bedrogen.
2. God zei: er worde licht, en er is licht geworden.
3. Hoe deze dingen hebben kunnen gebeuren, begrijp ik niet.
4. Toen hij deze dingen had gehoord, besloot de senaat, dat er vrede en een verbond met die stam moesten komen.
5. Laat dat niet gebeuren.
6. Gebeurde er maar altijd, wat wij wensen dat er gebeurt.
7. Ze zeggen dat in hetzelfde jaar, waarin Fabricius tot consul is gekozen, ook Aemilius tot consul is gemaakt.
8. Hoewel er van alle kanten een luid geschreeuw ontstond, ging de redenaar toch zonder verstoord te zijn verder met spreken.
9. De poorten van de stad zullen voor jullie worden geopend wanneer jullie naderen.
10. Toen het dag was geworden, stond hij op en riep zijn broer, om hem te raadplegen over deze ernstige zaak.
11. Onze onderbevelhebber is van alle kanten ingesloten. Uit angst dat dit zou gebeuren, had ik hem al van tevoren de raad gegeven om weg te gaan.
12. Het staat vast dat niemand wijs wordt geboren, maar het wordt (gemaakt).
13. Voor de gladiatoren die de arena binnengingen ontstond een luid geschreeuw.
14. Deze zaak is helderder dan het licht. Het kan niet gebeuren dat je dit niet begrijpt.
15. Laat het gebeuren zoals je hebt bevolen.