Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Vergilius

Aeneis I, 1-33

Ik bezing de wapenfeiten en de man, die als eerste naar de kusten van Lavinia en Italië kwam, vanuit de kusten van Troje, verbannen door het lot, hij werd steeds veel op het land en in de volle zee geworpen door de kracht van de goden, omwille van de woede van de woeste Juno, hij heeft vele dingen meegemaakt in de oorlog totdat hij de stad stichtte en de goden naar Latium bracht; vandaar kwam het volk van Latium en de voorouders van Alba en de hoge stadsuren van Rome. Muzen herinner mij aan de oorzaken, door welke krenking van haar goddelijke macht of door welke pijn de koningin van de goden een man die opvallend is door zijn plichtsbesef ertoe heeft aangezet zovele rampen voortdurend te ondergaan en zoveel zware werken te doorstaan. Is de woede bij de goden zo groot?
Er was eens een oude stad (De kolonisten van Tyrus bewoonden deze) Carthago, tegenover Italië en de verafgelegen monding van de Tiber, is rijk aan middelen en zeer ruig in haar drang naar oorlog. Naar men vertelt heeft Juno deze stad als enige meer vereerd dan alle landen, met achterstelling van Samos. Hier waren haar wapens en haar strijdwagen; toen al streefde de godin ernaar dat Carthago zou regeren over de volkeren, als het lot het eventueel zou toelaten, ze had evenwel gehoord dat een nageslacht voortgebracht zal worden van Trojaans bloed, dat ooit de burcht van de Carthagen zal vernietigen. Ze komen om Libië te vernietigen: zo beschikten de Parcen. Juno vreest dit en herinnert zich de oude oorlog, die zij voorop gevoerd had bij Troje voor haar geliefde Argos – Ze was de oorzaken van woede en haar hevig verdriet nog niet vergeten: Het oordeel van Paris en het onrecht van de miskende schoonheid zijn diep in haar geheugen opgeslagen, het gehate volk en de geroofde eer van Ganymedes: hierdoor aangestoken, hield ze de Trojanen, heen en weer geslingerd over het zeeoppervlak de overblijfselen van de Grieken en de harde Achilles, ver weg van Latium, en gedurende vele jaren zwierven ze, opgejaagd door het noodlot over alle zeeën rond. Zoveel moeite koste het om het Romeinse volk te stichten.