Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 2 Imperium

Hoofdstuk 19, vertaling 2: Trajanus in Dacië

De Daciers waren aan het wonen over de rivier de Donau, welke gedurende de jaren al heel wat Romeinse grenzen hebben hadden binnengevallen en de akkers hebben hadden geplunderd. Aan dit barbaars volk, welke met het rijk aan het schaden was, hebben de Romeinen besloten dat (daar)tegen oorlog gevoerd te hebben. Daarom heeft opperbevelhebber Trajanus, aan welke ook in de smaak aan het vallen was de goudmijnen in bezit te hebben gekregen, de oorlog voorbereid en ging met de vele legioenen naar de Dacische streken.
Al met de eerste oorlog werden de barbaren gedwongen dat zij zich over hadden gegeven. Want de Daciers, hoewel zij sterker(sterk) aan het verzetten waren, hebben zij niet gekund de vijanden afgeweerd te hebben en (zeer) velen werden gedood. Echter de Daciers spoedig, aan welke de Romeinen de grote nederlaag hadden gebracht, waren begonnen de overwinnaar en zijn gezag te hebben veracht. Na vier jaar hebben zij de Romeinen naar de nieuwe oorlog uitgedaagd.
Voor de tweede oorlog heeft Trajanus besloten dat hij de stad Sarmisegetusa had veroverd, welke de hoofdstad van de Dacische volken was. Opnieuw was aan het verschijnen dat de zege aan de Romeinen helemaal niet dichtbij was, en de Daciers waren begonnen van de redding te wanhopen. Sommige uit de aanvoerders van de Daciers waren al naar Trajanus aan het gaan en waren de vrede aan het vragen. Andere, welke niet aan het willen waren zich aan de vijanden over te hebben gegeven, gingen zelfs toen verder te hadden verzet geboden. Deze aanvoerders, de mannen van de grote dapperheid, zij hebben zelf met vuur de eigen mooiste stad verwoest. Vervolgens de bekers, welke zij met gif hadden gevuld, hebben zij opgedronken,en met deze wijze hebben zij zichzelf gedood.
Tenslotte Decebalus, de aanvoerder van alle Daciers, welke met de troepen in de bergen aan het proberen was weg gevlucht te hebben,werd omsingeld door de ruiters van de Romeinen.
De soldaten van de Dacier, welke de Romeinen hadden gepakt, zij werden gebracht in de legerkamp. Decebalus zelf hebben de Romeinen niet kunnen pakken, die had zich zelf gedood. Zijn hoofd werd afgehakt en werd naar binnen gebracht in het legerkamp, waar het getoond aan het worden was door de Romeinen. Toen pas werden alle Daciers tot vrede gebracht.
Zo heeft Trajanus de nieuwe provincie Dacie toegevoegd, met het Romeinse rijk.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.042

Nieuw afgelopen maand: 18

Gewijzigd afgelopen maand: 19