Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 3

Hoofdstuk 3, caput 1: Veroveringstochten in Gallië

1. In het 697ste jaar na de stichting van de stad werd Gaius Iulius Caesar, die later
regeerde met Lucius Bibulus consul. Gallië werd hem toegewezen en Illyrië samen
met 10 legioenen.
2. Hij overwon als eerste de Helvetiërs, die nu Sequan genoemd worden. Daarna
ging hij door te winnen via zeer zware oorlogen helemaal door tot aan het
Kanaal.
3. Hij onderwierp echter in bijna negen jaar geheel Gallië, dat tussen de Alpen,
de rivier de Rhône, de Rijn en de Oceaan ligt en dat zich in omvang uitstrekt
tot 600 mijl. Hij deed spoedig de Britanniërs de oorlog aan, aan wie voor hem
zelfs de naam Romeinen niet eens bekend was. Ook maakte hij hen na het nemen van
gijzelaars, nadat ze overwonnen waren, belastingplichtig. Hij legde echter
Gallië een jaarlijkse betaling van 40 miljoen sestertiën op met de naam
belasting en, nadat hij de Germanen over de Rijn aanvallend met gruwelijke
gevechten. Maar Gallïe legde hij met de naam belasting een jaarlijkse betaling op van 40 miljoen sestertiën en de Germanen over de Rijn overwon hij, ze aangevallen hebbende, met erg gruwelijke gevechten. Tussen zovele successen vocht hij drie keer zonder succes, 1
maal bij de Averni waar hij bij was en zonder dat hij erbij was tweemaal in
Germania. Want twee legeraanvoerders van hem, Titurius en Aurunculeius, werden
door een list vermoord.