Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 3

Hoofdstuk 7: r. 55-64 Ontluikende liefde

Pyramus en Thisbe, de een de mooiste van de jongemannen, de ander, verkozen
boven de meisje die het Oosten had, bewoonden aangrenzende huizen, waar men zegt
dat Semiramis de hoge stad met muren van baksteen heeft omringd. Het feit dat ze
buren waren maakte de kennismaking en de eerste stappen. Mettertijd groeide de
liefde. Ze zouden zelfs in een wettelijk huwelijk getreden zijn, maar de vaders
verboden het. Wat kon ze niet verbieden: ze brandden beide in gelijke mate omdat
hun geesten gegrepen waren. Ieder die ervan afwist was afwezig, ze spraken met
een knik en met gebaren en hoe meer het bedekt wordt, des te meer het bedekte
vuur gloeit.