Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Vivat Roma > Boek 2

Hoofdstuk 17, tekst A: Koning Proca en zijn zonen. (versie 1)

Proca, koning van de Albanen, had twee zonen, Numitor en Amulius. Numitor, die de oudse zoon was, was een kalme en goede jongeman. Amulius echter was woest en begerig naar macht.
Maar op een zekere dag voelde Proca dat het einde van zijn leven naderde. Hij riep zijn zonen in zijn slaapkamer bij zich en zei:
‘Lieve zonen, ik ben al een oude man en ben vermoeid door alle jaren. Binnenkort zal ik sterven. Ik ben van plan om het koninkrijk en het rijkdom onder jullie te verdelen. Jij, Numitor, zeg eens: wat van beide wil je, het koninkrijk of de rijkdom?’. Maar Numitor, die bedroefd was door de woorden van zijn vader, zei niets. Amulius daarentegen riep uit: ‘Vader, geef mij de rijkdom! Want ik weet zeker dat Numitor het koninkrijk wil. Laat het konikrijk aan hem over.’ Want hij had begrepen dat een koninkrijk zonder rijkdom niets waard was. Numitor zei niets. Zwijgend ging hij de slaapkamer uit.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.098

Nieuw afgelopen maand: 8

Gewijzigd afgelopen maand: 17