Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Vivat Roma > Boek 2

Hoofdstuk 24, tekst B: Slechts één uitweg

Toen zei vader Verginius terwijl hij zijn handen naar Appius uitstrekte :
Appius, Ik heb Icillius mijn dochter beloofd, niet aan jou. Ik heb haar opgevoed voor het huwelijk, niet voor verkrachting.
Met deze woorden bewoog hij Appius echter niet.
Die beval de soldaten om de menigte in beweging te brengen en zich een weg te banen, opdat hij Verginia kon pakken.
De menigte ging onrustig uit eigen beweging uiteen, zodat het meisje alleen stond.
Toen hij nergens hulp zal zei Verginius :
Ik vraag je, Appius, vergeef mij eerst, als ik tegen jou uitgevaren ben; sta mij vervolgens toe de voedster te vragen, wie de vader van Verginia is.
Als ik ten onrechte haar vader wordt genoemd zal ik met kalme geest weggaan.
Appius gaf toestemming.
Toen greep Verginius, terwijl hij zijn dochter en voedster naar de winkels leidde, een mes van een slager en doorboorde de borst van het meisje, terwijl hij zei: slechts op deze manier kan ik jou beschermen tegen onrecht, mijn lieve dochter.
Geschreeuw van de omstanders ontstond bij een zo gruwelijke daad.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.098

Nieuw afgelopen maand: 8

Gewijzigd afgelopen maand: 17